Translatørbureauet GERMANIA
v/ Jennifer Denise Hehl, statsaut. translatør og tolk.

Tjebberupvej 79
4300 Holbæk
Tel.: +45 59 18 40 47
E-mail: jhehl@germania.dk 

     
> Profil

> Oversættelse

> Tolkning

> Sprogrevision

> Statsautorisation

> Priser

> Kontakt

> Referencer

 

Statsautorisation

Translatørtitel

Translatør er en lovbeskyttet titel der kun må anvendes efter beskikkelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kun personer med en kandidatgrad i erhvervssprog fra en højere læreanstalt i Danmark kan opnå beskikkelse som statsautoriseret translatør og tolk og er dermed som de eneste anerkendt af den danske stat til at bekræfte oversættelser. De opgaver en translatør påtager sig, skal ifølge translatørlovens § 6 stk. 1 udføres "med omhu og nøjagtighed og med den hurtighed som hvervets beskaffenhed tillader". En translatør er med andre ord en garanti for at kunden om opgaven bliver løst af en person med kvalifikationerne i orden.

Translatørstempel

En translatør har eneret på at foretage bekræftede oversættelser. En bekræftet oversættelse er en oversættelse hvor translatøren med sit stempel, sin underskrift og en påtegning står inde for at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af kildeteksten. Skal det oversatte dokument have retsgyldighed, skal det bekræftes af en translatør. Bekræftede oversættelser bruges som regel i forbindelse med dokumenter der skal fremlægges i retssager, ved indgåelse af ægteskab i udlandet, ved ansøgning om optagelse på udenlandske uddannelsesinstitutioner og i andre officielle sammenhænge. Det er altså ikke alle situationer der kræver en officiel bekræftelse. Men vælges en translatør, garanteres kunden at opgaven udføres præcist, professionelt og pålideligt. Og skulle det senere blive nødvendigt med en bekræftelsespåtegning fordi dokumentet skal bruges for en domstol, kan kunden henvende sig hos translatøren og bede om at få dokumentet bekræftet. Hvis man ikke vælger at lade en translatør udføre oversættelsen fra starten, og dokumentet senere skal bruges i en retssag, kan det blive en dyr affære da en translatør ikke bekræfter noget en anden har lavet, men først selv skal oversætte dokumentet for at kunne garantere oversættelsens rigtighed.

Tavshedspligt

Statsautoriserede translatører har tavshedspligt. Det betyder at translatøren ikke må videregive fortrolige oplysninger om sit arbejde til andre end kunden selv.